ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:38
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަސް
ލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
 
ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ލަންކާ ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހިންގެ އަޚުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވި
 
އެއީ 1948 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމު އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަސް

އަަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ލަންކާގެ ރައީސަށާއި، ލަންކާ ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންނަށްވެސް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހިންގެ އަޚުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްރީލަންކާއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފެބްރުއަރީ 4ގައި ފާހަގަކުރާ މިނިވަން ދުވަހަކީ، 1948 ވަނަ އަހަރު އެގައުމު އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަހެވެ.

ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނައިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ އެ ގައުމުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ޝަރަފްވެރިވެސް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު އަވައްޓެރި ލަންކާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެއީ ރައީސް ސާލިހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދެވަނަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި