ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:28
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޓީމް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޓީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު
 
އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ދެން މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން އޮންނާނީ ބ. އޭދަފުށީގައި، ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެންއޯސީ ހޯލުގައެވެ. އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10:00ން 01:00 އަށެވެ. އެ އޮޑިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އިބްރާހީމް ޝިފާއު، މުހައްމަދު ނައީމް އަދި މުހައްމަދު ވަހީދުއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބ. އޭދަފުށީގެ އޮޑިޝަން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބ. އޭދަފުށީގެ އޮޑިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިބްރާހިމް ރަމްޒީ، މޫސާ އަހުމަދު އަދި އަބްދުﷲ މާޖިދު މޫސާއެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދުތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ 16 އަހަރާ 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަހައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ މުބާރާތްކަަމަށް ވާއިރު، މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން 20 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް