ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:40
ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާޝިއަލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާޝިއަލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ކަރަބޯ ކަޕް
ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑު ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލަށް
 
ފޮރެސްޓުގެ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0 އިން

ކަރަބޯ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ވެސް ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ 0-3 އިން ފޮރެސްޓުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފޮރެސްޓުގެ ދަނޑުގައި ދެ ވަނަ ލެގަށް ކުރިމަތިލީއިރު ވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ ފައިނަލުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެފަ އެވެ. ފޮރެސްޓުގެ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ދެ ލަނޑު ޖެހުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދިނީ މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރެ، މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާކަސް ރަޝްފޯޑު އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެންތަނީ މާޝިއަލް އެވެ. އެއީ ފޮރެސްޓުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހެދުނު ގޯހެއްގައި ބޯޅަ ހޯދައިގެން އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ޖައްސާލީ ރަޝްފޯޑު އަށެވެ. ފޮރެސްޓުގެ ޑިފެންޑަރަކު ކައިރިން ރަޝްފޯޑު މާޝިއަލް އަށް ޖައްސާލި ބޯޅަ އޭނާ ފޮނުވާލީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށްވާ ގޮތަށެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޔުނައިޓެޑުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ފްރެޑް އެވެ. އެއީ ފޮރެސްޓުގެ އޭރިޔާ ބޭރުން ކެޕްޓަން ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ރަޝްފޯޑަށް ލިބުމުން، އޭނާ ގޯލު ކުރި މައްޗަށް ޖައްސާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ފްރެޑް ޖެހި ލަނޑެވެ.

ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޔުނައިޓެޑު ނުކުންނާނީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމު ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުނު ހަތަރު ފަހަރު ވެސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑު މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެ، ތަށި އުފުލާލީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ ޓީމު ވަނީ 2006، 2009 އަދި 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެ، ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
50%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް