ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 14:14
މިދިޔަ އަހަރު އޮތް މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ބައިވެރިން، ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު
މިދިޔަ އަހަރު އޮތް މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ބައިވެރިން، ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް
ބާސްކެޓް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޓިކެޓް ނުވިއްކާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެހީވަނީ
 
ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށާނީ ފެބްރުއަރީ 6 ގައި

މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗު ޓިކެޓް ނުވިއްކާ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިވާން ނިންމައިފިއެވެ.

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް) ވިދާޅުވީ ކުރިންވެސް ނިންމާފައި އޮތީ މެޗެއްގެ ޓިކެޓް 250 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަން ނޫންކަމަށާއި, 256 މެޗު ހިމެނޭ މުޅި މުބާރާތަށް ވަދެވޭ ޓިކެޓެއް އެގަގުގައި ވިއްކަން ކަމަށެވެ. ސްކޫލްތަކާ އެގޮތަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ނަމަވެސް, ނުތަނަވަސްކަން އުފެދުނީ ބެލެނިވެރިންނާ ހަމައަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާވިގޮތުންކަމަށް އެޑަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން މުބާރާތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ, އެކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހައްލު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ދެއްވާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މެޗު ކުޅޭ އަދަދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޑަމް ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ސްޕޮންސަރއެއްގެ ދަށުން ނޫންކަމަށާއި, އެހާ ގިނަ މެޗުތައް ކުޅެން ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާތީ ޓިކެޓް ވިއްކަން ނިންމީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ގުޅީގެން, ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސަޕޯޓާއެކު ޓިކެޓް ނުވިއްކާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ. ޓިކެޓް ވިއްކަން ނިންމިއިރުވެސް ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލްތަކުން އެކަންބޮޑުވުން އެސޯސިއޭޝަނާ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމަށްވެސް އެޑަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދިގުދެމިގެންދާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށަން މިހާރު ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް