ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 15:09
 މުޙައްމަދު އަނަސް
މުޙައްމަދު އަނަސް
ފޭސްބުކް
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
 
އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެފައިވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކު އެދިގެން
 
ދައުވާކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުށް ސާބިތުވެފައި

ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައި އޮތީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށެވެ. އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެފައިވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކު އެދިގެންނެވެ.

އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރެއެވެ. އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ އޭނާ ފަހާ ދުވަމުން ގޮސް، ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރެއަށް އޭނާ ވަނުމުން، ފަހަތުން ގޮސް ހަމަލާދީގެންނެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަކަށް ހަމަލާދީފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ އޮތީ މަރުވެފައެވެ.

އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރެއެވެ. އެ ދައުވާތަގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

Advertisement

ދެން އޮންނާނީ އެ ދައުވާތަކާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމެވެ.

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުށް ސާބިތުވެފައެވެ.

ޖުވެއިނަލް ކޯޓުގައި އެ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކީންގެ ހެކިބަހުން، އަނަސްއަށް ހަމަލާދިންއިރު އެ ކުއްޖާ އެތަނުގައި ހުރިކަން ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވޭވަރުގެ ހެތްކެއް ދައުލަތަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، ދައުލަތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީއެވެ.

އަދި 2022 އޮކްޓޯބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ވަނީ ކުށް ސާބިތުވެފައެވެ. އެކުއްޖާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް