ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:51
ކޯޗު ސޮފްވާން ކުރިން މުބާރާތަކަށްފަހު ޓްރޮފީއާ ހަވާލުވަނީ
ކޯޗު ސޮފްވާން ކުރިން މުބާރާތަކަށްފަހު ޓްރޮފީއާ ހަވާލުވަނީ
ޤައުމީ ވޮލީ މުބާރާތް
ސޮފްވާން ކޯޗަށް ލިބުނު ތަށްޓަކީ ޒުވާން އައު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާ މަތީ ލެވެލްއަށް ގެނައުން
 
ފައިނަލްގައި ކްލަބް ވޮލީބޯލް ބަލިވީ 3-1 ސެޓުން

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވެމްކޯ އަތުން ބަލިވިޔަސް ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ކޯޗު ސޮފްވާން އަހުމަދަށް ލިބު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދައިގެން, ފުރުޞަތު ދީގެން ފައިނަލާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރެވުންކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ފައިނަލްގައި ވެމްކޯ އަތުން ބަލިވިޔަސް, ފައިނަލަށް ދެވުމަކީވެސް އޭނާއާ ޓީމަށްވެސް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެއީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދަން 2018 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ފެށި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާތަން ފެންނާތީއެވެ. ޤައުމީ މުބާރާތާ ކުރިމަތިލީއިރު ހަތަރު ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ރޭންކް ކުރިޔަސް ލީގު ބުރުގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ފައިނަލްގެ ސީދާ ޖާގައާއެކު ކްލަބް ވޮލީބޯލްއިން ވޮލީބޯޅައަށް އުއްމީދެއް ހޯދައިދިނެވެ.

ފުރަތަމަވެސް މިޓީމްގެ އަޒުމަކަށްވީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަތަރުވަނަ ލިބިއްޖެ, ތިންވަނައަށް އާދެވިއްޖެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ފައިނަލްގައި ކުޅުން, އެއަޒުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރީ.
ސޮފްވާން އަހުމަދު- ކްލަބް ވޮލީބޯލްގެ ކޯޗު

ލީގު ބުރުގައި ކްލަބް ވޮލީބޯލް ވަނީ ވެމްކޯއާއި ޕޮލިސް ބަލިކޮށް, އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ. ފައިނަލްގައި ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ވެމްކޯ އަތުން ބަލިވީ 3-1 ސެޓުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް