ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:36
ބްރެޒިލްގެ ޖާޒީގައި ޑެނީ އަލްވޭސް
ބްރެޒިލްގެ ޖާޒީގައި ޑެނީ އަލްވޭސް
ޓްވިޓަރ
ޑެނީ އަލްވޭސް
ކޮންމެ ގޮތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އެކަން ޤަބޫލު ކުރާނަން: އަލްވޭސް
 
އޭނާ ބުނީ އެ ދުވަސްތަކުގައި ވަރަށް އުނދަގޫ އަދި ވަރަށް ދަތި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ވެސް ޖެހުނު ކަމަށް

ކުރިއަަށް އޮތް ތަނުގައި ކޮންމެ ގޮތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އެކަން ޤަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް ޑެނީ އަލްވޭސް ބުނެފި އެވެ.

އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އަލްވޭސްގެ މައްޗަށްކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވެސް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. ޖަލުގައި އަލްވޭސް ހުރި ނަމަވެސް، އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނަށް ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އޮތީ ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ. އަލްވޭސްއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލްވޭސް ހުރީ ކޮންމެ ގޮތެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އެކަން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތަށެވެ. އަލްވޭސް ބުނީ އޭނާ އަކީ އުމުރުން 15 އަހަރުން ފެށިގެން އަމިއްލަ ޤައުމު ދޫކޮށް އެހެން ތަންތަނުގައި އުޅެން ޖެހުނު މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަސްތަކުގައި ވަރަށް އުނދަގޫ ކަންކަން އަދި ވަރަށް ދަތި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ވެސް ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަން ކަން ވެސް އޭނާ ހުރަސްކުރީ ހިތްވަރާއެކު ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންތައް ވެސް ހިތްވަރާއެކު ހުރަސްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އަލްވޭސް ބުނީ، އެއްވެސް ކަމަކުން އޭނާ ބިރުގަނެ ފަހަތަށް ޖެހެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަލްވޭސްގެ މައްޗަށް އެކަމުގެ ތުޙުމަތު ކުރުމާއެކު އޭނާ ކުޅެމުން އައި މެކްސިކޯގެ ޕޫމާސްއިން ވަނީ އަލްވޭސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ވެސް އުވާލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ލިއޯޕޮލްޑޯ ސިލްވާ ވިދާޅުވީ، އަލްވޭސްގެ މައްޗަަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާއި، ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އެ ކުލަބުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކުލަބުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ ކުލަބާ ގުޅުމެއްވެސް އޮންނަ ފަރާތަކުން އެކަހަލަ އަމަލެއް ހިންގުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަލްވޭސްގެ ވަކީލުން ވެސް ބުނަނީ ކުރަމުންދާ ތުހުތަމުތަކަށް އަލްވޭސް އިންކާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަހުމަތްތެރިންތަކާއެކު ޕާޓީ ކުރުމަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްވޭސް ބުނީ އޭނާއަކީ އަންހެނަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރާނެ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، އަންހެނުންނަށް ނުހަނު އިހުތިރާމް ކުރާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް