ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:34
ދަނޑިގަނޑުގެ އެހީގައި އެރިކްސަން ދަނޑުން ނުކުންނަނީ
ދަނޑިގަނޑުގެ އެހީގައި އެރިކްސަން ދަނޑުން ނުކުންނަނީ
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެރިކްސަން ދަނޑުން ދިޔައީ ދަނޑިގަނޑުގެ އެހީގައި
 
ޓެން ހާގް ބުނީ އެއީ އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކުރި ޓެކުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަނިޔާ އެއް ކަމަށް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރީޑިންއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެރިކްސަން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެރިކްސަންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައި ވަނީ ފްރެޑް އެވެ. މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނީ، އެރިކްސަން އަށް ލިބުނީ ކަކުލުގެ އަނިޔާއެއް ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކުރި ޓެކުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަނިޔާ އެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު އެއްޗެއް ބުނަން ނޭންގޭ ކަމަށާއި، ޓީމުގެ މެޑިކަލް އިން އަންނަނީ އެރިކްސަން އަށް ލިބުނު އަނިޔާ ބަލަމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ވަރު ވާނީ 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ކަމަށެވެ.

މެޗަށްފަހު ޢާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެރިކްސަން އަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސް އެވެ. ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެރިކްސަން ދަނޑުން ނުކުންނަނީ ދެ ދަނޑިގަަނޑުގެ އެހީގަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެރިކްސަން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބްރެންޓްފޯޑު ދޫކޮށް އެރިކްސަން ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާރު އޭނާ އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަަށް އެރިކްސަން ވަނީ އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 31 މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް