ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:59
މިދިޔަ އަހަރުގެ މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ބައިވެރިން ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު
މިދިޔަ އަހަރުގެ މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ބައިވެރިން ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް
ބާސްކެޓް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަތޮޅުތެރެއިން ދެޓީމް ވާދަކުރޭ
 
އަތޮޅު ތެރެއިން ވާދަކުރަނީ ކުޅުދުށްފުއްޓާއި ފުވައްމުލަކުން

ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ ފެސްޓިވަލް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށަން ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ އަތޮޅު ތެރެއިން ދެޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށްޓާއި, ފުވައްމުލަކުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން 18 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. މިއީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މިވަރުގެ މުބާރާތެއްގައި އަތޮޅުތެރެއިން ބާސްކެޓް ބޯޅައިގެ ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން އެމްބީއޭއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެމްބީއޭއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ ކޯވިޑްގެ ހުއްޓުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ކުދިންނާއި, ޓީމްތަކުގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑު ތަނުން އިތުރުވަމުން އަންނަ އައުމެވެ.

ހުރި މަދު ރިސޯސް ބޭނުންކޮށްގެން, މެކްސިމްއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ބާސްކެޓްގެ އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ނަތީޖާ މިފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކުދިން ގިނަކުރަން. ކުދިން ގިނަކުރުމުން ކޯޗުންނަށްވެސް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ. ހަމައެއާއެކު ވާދަވެރިކަން އުފެއްދުން.
އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް) / އެމްބީއޭގެ ރައީސް

ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާވާފައިވަނީ ކުޅުންތެރިން ކުޅެން ލިބޭ މެޗުގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި, އެންމެ އަވަހަށް ކަޓާ ޓީމެއްގެ ކުއްޖަކަށްވެސް ހަތް މެޗު, އަށް މެޗު ލިބޭނެކަމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް) ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސީނިއަރ ކެޓަގަރީ އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 1-17 އަށެވެ. އަދި ދިހަ ދުވަހުގެ ބްރޭކަކަށްފަހު ޖޫނިއަރ ބައި ކުރިއަށްގެންދާނީ 1-18 މާރޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް