ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 10:45
ޕީއެސްޖީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެމްބާޕޭ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޕީއެސްޖީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެމްބާޕޭ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ކަޕް
ޕޭސް ޑެ ކަސެލް އަތުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެމްބާޕޭ އަށް ރެކޯޑެއް
 
މިއީ ރަސްމީ މެޗެއްގައި ޕީއެސްޖީ އަށް އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު ފަސް ލަނޑު ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ މެޗު

ފްރާންސް ކަޕްގައި ޕޭސް ޑެ ކަސެލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 7-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކީލިއަމް އެމްބާޕޭ ވަނީ ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މިއީ ރަސްމީ މެޗެއްގައި ޕީއެސްޖީ އަށް އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު ފަސް ލަނޑު ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވެސް އެމްބާޕޭ އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަަހައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ޖޫނިއާ އެވެ. އޭހެ ފަހުން އެމްބާޕޭ ވަނީ ހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ އަނެއް ތިން ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނިކުމެ އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން އިރު، ހަ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކާލޮސް ސޮލާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕީއެސްޖީގެ ހަތް ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ވެސް އެމްބާޕޭ އެވެ. މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފްރާންސް ކަޕްގެ ގަދަ 16 ގެ ބުރުގައި ޕީއެސްޖީން ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ވާދަވެރި މާސޭއާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
25%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް