ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:34
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނަޕޯލީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނަޕޯލީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ހުއްޓުމެއް ނެތި ނަޕޯލީ ކުރިއަށް، އެއް ވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
ނަޕޯލީން ސެލަނިޓާނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސެލަނިޓާނާ ބަލިކޮށް ނަޕޯލީން އެއް ވަނައިގައި 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ނަޕޯލީން ސެލަނިޓާނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ނަޕޯލީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖިއޮވާނީ ޑި ލޮރެންޒޯ އެވެ. އެއީ ޒަމްބޯ އަންގީސާ ދިން ބޯޅައެއް ގޯލުގެ މަތީ ދަނޑީގައި ޖައްސައި، ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ލޮރެންޒޯ ކާމިޔާބު ކުރި ލަނޑެކެވެ. ނަޕޯލީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މި ސީޒަންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ވިކްޓާ އޮސީމެން އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެލްޔިފް އެލްމާސް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުތް ވަގުތު ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި ނަޕޯލީ އޮތީ ކުޅުނު 19 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޭސީ މިލާނަށް 38 ޕޮއިންޓު ލިބެނީ ނަޕޯލީ އަށް ވުރެ މެޗެއް މެދުން ކުޅެގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި އިންޓަ މިލާން އޮތީ 37 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް