ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:40
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުޑަ ހުވަދޫ އޮޑިޝަންގެ ޓީމް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުޑަ ހުވަދޫ އޮޑިޝަންގެ ޓީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ޖެނުއަރީ 21ގައި
 
ދ.ކުޑަ ހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލްގަ
 
އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 އިން 4 އަށް

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދ.ކުޑަހުވަދޫގެ އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލްގައެވެ. އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް، އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ވަގުތު އެ އޮޑިޝަން ބާއްވާ ތަނަށް ހާޒިރުވެގެން އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 އިން 4 އަށެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުޑަހުވަދޫ އޮޑިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުސެއިން ރުޝްދީ އާއި މުހައްމަދު ވަހީދުގެ އިތުރުން އަބްދުﷲ މާޖިދް މޫސާއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ މުބާރާތެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި ބާއްވާއިރު، އޮޑިޝަންތަކުން 20 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ގދ ތިނަދޫ، ލ ގަން، ދ ކުޑަހުވަދޫ، އއ ރަސްދޫ، ބ އޭދަފުށި، ށ ފުނަދޫ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި, ރ. އުނގޫފާރު އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ. އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 15 ޖެނުއަރީއާއި 16 ފެބްރުއަރީއާ ދެމެދު ގައެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން (އާރްޓީ ސްޕޭސް، ފުރިހަމަ ނަން، އުމުރު، އައިޑީ ނަންބަރު، އޮޑިޝަން ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު) ޖެހުމަށްފަހު، 450 އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ 16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތް ތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް