ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:07
މިއީ ނޭޕާލްގެ ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިނގި އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާ
ނޭޕާލް ފްލައިޓް ވެއްޓުން
ނޭޕާލް ފްލައިޓް: "ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ޕައިލެޓްގެ ސަބަބުން"
 
ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، އަވަށު ތެރެއަށް ބޯޓު ވެއްޓުނަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޕައިލެޓް ވަނީ ގަސްތުގައި އެހެން މިސްރާބަކަށް ބޯޓު އަނބުރާލާފައި
 
72 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 71 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ފެނިފައި

ޖެނުއަރީ 15 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، 72 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޔެޓީ އެއަރލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިޘާގައި، ބިންމަތީގައި ތިބި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ، ބޯޓު ދުއްވަން އިން ޕައިލެޓްގެ ހުށިޔާރު ކަމުން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށް، މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

ހާދިޘާގެ މަންޒަރު ގާތުން ދުށް ބައެއް މީހުން މިހާރު ބުނާ ގޮތުގައި، އަވަށު ތެރެއަށް ބޯޓު ވެއްޓުނަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޕައިލެޓް ވަނީ ގަސްތުގައި އެހެން މިސްރާބަކަށް ބޯޓު އަނބުރާލާފައެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާ ދިމާއަށް ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރު އަހަރެން ދުށިން. އެކަމަކު، މީހުން ނޫޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ޕައިލެޓް ބޯޓު އަނބުރާލީ ހެން ހީވަނީ ހަމަ ގަސްތުގަ. އަހަރެން ބުނާނީ ޕައިލެޓްގެ ސަބަބުންނޭ އަހަރަމެންގެ ފުރާނަ މި ސަލާމަތްވީ. އޭނާ މަރުވީ. އެކަމަކު، އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއް އޭނަ ސަލާމަތްކޮށްދީފި.
ނަލީކާ ކަރްކީ؛ ނޭޕާލްގެ ރަށްވެއްސެއް

72 މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 71 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ފެނިފައެވެ. ފެނިފައި ނުވާ ހަމައެކަނި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

މޫސުން ސާފުކޮށް އޮތް، ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު، އެތެރޭގެ ދަތުރެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ފަތުރުވެރި މަންޒިލު، ޕޮކާރާއަށް ވެއްޓުނު ޔެޓީ އެއަރލައިންސް އޭޓީއާރް 72 މަތިންދާބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރެކޯޑަރާއި ފްލައިޓް ޑޭޓާ ރެކޯޑަރު، ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މިއީ ނޭޕާލްގެ ވައިގެ އުދުހުންތަކުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިނގި އެންމެ ހިތާމަވެރި ހާދިޘާއެވެ.

އަހަރަމެންނަށް ބޯޓު ފެނުނުއިރު ފާހަގަވި ފިޔަގަނޑުގެ ބެލަންސް ގެއްލިފަ އޮތްކަން. ބޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލެއްވެސް ނެތްކަން. މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ ބޯޓު ވެއްޓިއްޖެ. އެ އިވުނު އަޑުފަށްގަނޑަކީ ބިރުވެރި، ގަދަ އަޑުފަށްގަނޑެއް. ދެން ދުން އަރަން ފެށީ.
ސެޓޭ ސުނާރު؛ ދަނޑުވެރިއެއް

ޝެޑިއުލް އުސޫލުން، ކަތުމަންޑޫއިން ފުރައިގެން ޕޮކާރާއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މަތިންދާބޯޓުގައި ތިބީ ނޭޕާލްގެ 57 ރައްޔިތަކާއި، އިންޑިއާގެ 5 ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ 4 މީހުންނާއި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ 2 މީހެއް، އަދި އާޖެންޓީނާ، އަޔަލަންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ފްރަންސޭސިވިލާތް، މިއިން ކޮންމެ ޤައުމަކުން 1 މީހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
18%
5%
43%
13%
9%
11%
ކޮމެންޓް