ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 21:55
އެމްއެމްސީން ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީއާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްސީން ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީއާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މީޑިއާ ކައުންސިލް
ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުން
ޕާކިސްތާނުގެ އެހީގައި ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ޕާކިސްތާނުގެ ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށުމަށް މަޝްވަރާކުރި
 
ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ސްކޮލާރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޕާކިސްތާނުގައި ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެމްއެމްސީން ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށާއި، ޕާކިސްތާނުގެ ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށުމަށާއި އަދި މިދާއިރާގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ސްކޮލާރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބެސެޑަރ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުހައްމަދު ފައްޔާޒު ގިލާނީ ވަނީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ ކައުންސިލާއި ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، މިދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް