ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:45
ގެސްޓްހައުސްއަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ގެސްޓްހައުސްއަކަށް އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އަނެއްކާވެސް ރަޝިއާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެ ޓޮޕް މާކެޓަށް އަރައިފި
 
ފަތުރުވެރިންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ދިނުމަށް 1،208 ޚިދުމަތަށް ނެރެފައިވޭ
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 42،404 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަޝިއާއިން 8،442 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

އަނެއްކާވެސް ރަޝިއާ މާކެޓުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެ، ޓޮޕް މާކެޓަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 8 ދުވަހު ރަޝިއާ މާކެޓުން 8،442 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެއީ 19.9 އިންސައްތަ މާކެޓް ޝެއަރއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތީ އިޓަލީއެވެ. އަދި ރަޝިއާ މާކެޓު އޮތީ ދެވަނައިގައެވެ. އަހަރުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އައިއިރު އިޓަލީ މާކެޓު އޮތީ 2 ވަނައިގައެވެ. އެ މާކެޓުން މިހާތަނަށް 5،792 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތް އިންޑިއާ މިހާރު ވަނީ ލިސްޓުގެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެމާކެޓުން މިހާތަނަށް އައިސްފައިވަނީ 3،356 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތް 4 ވަނައިގައި އޮތްއިރު، އެ މާކެޓުން 2،818 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މި މާކެޓުތަކުގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ކަޒަކްސްތާން، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ހިމެނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިމަހު 42،404 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 2 އަހަރާ އަޅާ ބެލިޔަސް އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު، މިއީ 11.1 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 38،181 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 23،233 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވަރޭޖްކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެވަރޭޖްކޮށް 5،301 ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާކަަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 1،208 ތަނަކުން ފަތުރުވެރިންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދެމުންދާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 168 ރިސޯޓާއި، 13 ހޮޓާ، 869 ގެސްޓްހައުސް އަދި 158 ސަފާރީއެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ 59،625 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ހުރެއެވެ. ރިސޯޓުތަކުގައި 41،046 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ހުރިއިރު ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 14،018 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ހުރިކަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލާފައިވަނީ 1،675،294 ފަތުރުވެރިންނާއެކުގައެވެ. ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ އަމާޒަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވާސިލްވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒަށް ވާސިލްްވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުންނާއި، އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް