ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:14
ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއިން ވާދަކުރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަންގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން މުބާރާތެއް މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި
 
ބީއޭއެމް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަސް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާނެ

މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބެޑްމިންޓަންގެ ބަައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން މުބާރާތެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މިއަހަރަށް އެކުލަވާލި ކަލަންޑަރު ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ބީއޭއެމް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަސް މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން މުބާރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ދެ މުބާރާތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތަކީ މެއި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން 10 ވަނަ ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވްސް އިންވިޓޭޝަނަލް ޗެލެންޖް އެވެ. ދެ ވަނަ މުބާރާތަކީ ޖޫން މަހުގެ ފަހަކުން 10 އަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނެ ތިން ވަނަ މުބާރާތަކީ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް އެވެ. އެ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 15 އިން 20 އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ބައިނަލްްއަޤުވާމީ އަނެއް ދެ މުބާރާތަކީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 25 އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިނަކަށް ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 އިން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އަށަކަށް ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސް އެވެ. މި ދެ ގޭމްސް އަށް ވެސް ރާއްޖެ އިން އަންނަނީ ދުރާލާ ތައްުޔާރުވަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް މަޑަގަސްކަރައިގައި އޮންނަ އައިއޯއައިޖީ އަށް ރާއްޖެ އިން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރުން ލޯކަލް 13 މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތާއި، ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތާއި، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެކި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވެ އެވެ. އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު މުބާރާތަކީ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް