ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 09:59
ފާތިމަތު ނަބާހާ
ފާތިމަތު ނަބާހާ
އެމްއޯސީ
ފްރާންސް އޮލިމްޕިކްސް
އޮލިމްޕިކްސްގައި ބެޑްމިންޓަން އިން މިފަހަރު ވެސް ވާދަކުރާނީ ނަބާ
ނަބާ އަކީ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބެޑްމިންޓަން އިން ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރި ފުރަތަމަ އަންހެން އެތުލީޓު

މިއަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބެޑްމިންޓަން އިން ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނީ ފާތިމަތު ނަބާހާ (ނަބާ) ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި އަންނަ މަހު ފަށާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނަބާ އަށް ލިބުނީ، އޮލިމްޕިކްސްގެ ޓްރައިޕާޓައިޓް ކޮމިޝަނުން ނަބާގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށްފަހު އެވެ. އެއީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަބާގެ ނަތީޖާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، ނަތީޖާ ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިއާއެކު ނަބާ ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރާނެ ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތުލީޓަށެވެ. އެންމެ ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި އޮތް އޮލިމްޕިކްސްގައި ވެސް ނަބާ ވަނީ ބެޑްމިންޓަން އިން ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކޮށްފަ އެވެ. ނަބާ އަކީ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބެޑްމިންޓަން އިން ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރި ފުރަތަމަ އަންހެން އެތުލީޓެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 26 އިން، އޯގަސްޓު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ އިން ހަތަރު ކުޅިވަރެއްގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ. އެއީ ބެޑްމިންޓަންގެ އިތުރުން، ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓ)، އެތުލެޓިކްސް އަދި ސްވިމިން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް