ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 06:15
މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އިންޑިޔާ ހައިކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުން
ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް އިންޑިޔާއިން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި
 
އިންޑިއާ އަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި، އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ރާއްޖެގެނެސް ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރި

އިންޑިއާގެ ތަޢުލީމުދޭ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު(އެމްއެމްސީ)ން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ދިވެހި ނޫސްވެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކުގެ ތެރެއިން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންޑިއާ އަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި، އިންޑިއާގެ ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މާހިރުން ރާއްޖެގެނެސް ތަމްރީމް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުމަށާއި، މި ދާއިރާގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމާގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރު މުއްދަތާއި ދިގު މުއްދަތުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ، ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު ދެއްވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާ، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް މި ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށްވެސް އިންޑިއާ ސަފީރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް