ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 14:49
އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތެއް އެއް ސަރަހައްދެއްގައި
އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތެއް އެއް ސަރަހައްދެއްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތް
ރައީސް ޞާލިހުގެ ޖަލްސާ އާއި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތް އެއް ސަރަހައްދެއްގައި
 
ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ އޮތީ އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގޭގައި
 
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތަށް ހުއްދަ ދީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވަނީ 3 ޖެނުއަރީގައި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕިއެމް)ގެ ޖަލްސާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލު ސޮއިކުރައްވާ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ފޮނުވި އެ ސިޓީގައި ވަނީ 4 ޖެނުއަރީ ވާ ބުދަ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދޭ ކަަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ 16:00 އިން އެރޭގެ 00:00 އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕީޕީއެމް އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވަނީ 3 ޖެނުއަރީވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ މީސްމީޑިއާގެ ރަސްމީ އެކައުންޓްތަކުގައި އަދި މިހާތަނަށް މި ހަރަކާތުގެ ވާހަކަ އިއުލާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދަކީ އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮތް ތަނަކަށް ވާއިރު އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގޭގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާގެ އިޝްތިހާރުތައް ފާއިތުވި ދެ ތިން ދުވަހު ރައީސް ޞާލިހު އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އައީ ކުރަމުންނެވެ.

އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި "ކުރިއަށް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ހަރަކާތް އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑިޕީ މައި ހަރުގޭގައެވެ. މި ހަރަކާތް ފަށާނީ 9:00 ގައެވެ. މިއީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރި ފަހުން ރަސްމީކޮށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މަހުގެ 28ގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އެމަނިކުފާނާއި ވާދަކުރައްވަނީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

ކޮމެންޓް