ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 23:01
10 ވަނަ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
10 ވަނަ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
5000 ބައިވެރިންނާއެކު، 10 ވަނަ ލިވިންގ އެކްސްޕޯ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
 
އެކްސްޕޯ ކާމިޔާބުކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުނޭ
 
ދަރުބާރުގޭ ސަރަހައްދުން އަމީނީ މަގު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯގެ 10 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ވަރަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމްކުރާ ހައިރައިޒްއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހައިރައިޒް ކުންފުނީގެ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ މެނޭޖަރު މަރިޔަމް މާއިޝާ ވިދާޅުވީ، ދަރުބާރުގޭ ސަރަހައްދުން އަމީނީ މަގު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވިކަމަށެވެ. އެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް އެކްސްޕޯއަށް 5000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަން މާއިޝާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އެކި ފަންތިތަކުގެ ގެދޮރުވެރިކަމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު، އިތުރު ބަދަލުތަކާއެކު އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ގައެވެ. އެކްސްޕޯ ފައްޓަވައިދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލެވެ. މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދިޔައީ މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15، 16 އަދި 17ގައެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ލަންކާއާއި އިންޑިއާގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި 35ށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް