ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 17:29
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލިވިންގ އެކްސްޕޯ
ލިވިންގ އެކްސްޕޯ: "ތަރުހީބު ރަނގަޅު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެކްސްޕޯ އިތުރަށް ފުރިހަމަވާނެ"
 
ހައިރައިޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި އެކްސްޕޯއަކީ 10 ވަނަ "މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ"
 
މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޚިދުމަތް ދޭ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް އެއްތަނަކަށް ގެނެސްދޭ އެކްސްޕޯއެއް

ހައިރައިޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ 10 ވަނަ "މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯ"އަށް ލިބުނު ތަރުޚހީބު ރަނގަޅުކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހައިރައިޒްގެ ފައުންޑަރ އިސްމާއީލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެކްސްޕޯއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ގާއިމްކޮށް ބިނާކުރެވެމުންދާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ކަމަށާއި، އެ މަގްސަދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާސިލްވާ ކަމަށެވެ. ގެދޮރަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ފަހުގެ ފަރުނީޗަރާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އެހެނިހެން ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ މައުލޫމާތު މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ލިބޭނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މިހާރަށްވުރެ އެކްސްޕޯ ފުރިހަމަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

މި އެކްސްޕޯ ފައްޓަވައިދެއްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޒު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ލިވިންގ އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 40 އެގްޒިބިޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ލަންކާއާއި އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނޭއިރު، އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް މި އެކްސްޕޯ ފުޅާވެ ފުރިހަމަވެގެންދިއުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާކަމެއް ކަމަށް ހައިރައިޒުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ލިވިންގ އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޚިދުމަތްދޭ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް އެއްތަނަކަށް ގެނެސްދޭ އެކްސްޕޯއެކެވެ. މި އެކްސްޕޯއަށް އާންމުކޮށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް