ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:17
މި އާދަޔާ ޚިލާފު ރެކޯޑް ހެދުމަށް ނެވީސް ދަނީ ޤަޠަރުގައި ތަމްރީނުތައްވެސް ހަދަމުން
ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022
މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުން ކެޓިއަސް، ބްރެޒިލް އަދިވެސް ފައިވިއްދައިގެން އޮތީ ފުޓުބޯޅައިގެ އައު ރެކޯޑަކަށް
 
ނެވީސްއަކީ ބިންމަތީގައި ބޯޅަ ޖައްސާނުލާ، ޖަގަލް ކުރުމަށް ފަރިތަ މީހެއް
 
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ބްރެޒީލްއަށް އާ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ނެވީސް ބޭނުންވަނީ 48 ގަޑިއިރު ވަންދެން، ހުއްޓިލުމެއް ނެތި، ފުޓުބޯޅައެއް ޖަގަލް ކޮށްގެން
 
ފާޚާނާ ކުރުމާ ކެއުމާ އަދި އެ ދޭތެރެ މެދުން ކާލާ ލުއިކާނާތައް ކާ އިރާ، ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ވަޤުތުގައިވެސް އޭނާ ދާނީ ބޯޅަ ޖަގަލް ކުރަމުން

ޤަޠަރުގައި ކުރިއަށްދާ 22 ވަނަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ފެނިގެންދާ އެންމެ ހައިރާން ކުރަނިވި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމާ މެދު ދެބަސް ވެވޭކަށް ނެތެވެ. ޑިސެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ބަލި ޤަބޫލުކޮށް، ފޮށި ތަންމަތި ބަނދެގެން އަމިއްލަ ވަޒަނަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ލަދާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެއް ބަޔަކީ ދުނިޔޭގެ 1 ނަމްބަރު ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވާ ބްރެޒީލްއެވެ. މިއީ ބްރެޒީލްގެ ފަހަރު ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނިކޮށް، މި ފަހަރުގެ ތަށި އުފުލާލަން ނުލިބޭނެކަން ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ފުޓުބޯޅައިގެ މައިދާނުގައި ބްރެޒީލްގެ ތަރި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫނެވެ.

ފުޓުބޯޅައަކީ ދެވި ހިފާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނަނީވެސް ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ އެއް މިސާލަކީ ރިކާޑޯ ނެވީސްއެވެ. ވޯލްޑްކަޕްގައި ހިތްދަތި ނަތީޖާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ނެވީސް އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ފުޓުބޯޅައެއްގެ އެހީގައި، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ބްރެޒީލްއަށް އާ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށެވެ. އޭނާ އެކަން ކުރަން ގަސްތު ކޮށްފައި ވަނީ 48 ގަޑިއިރު ވަންދެން، ހުއްޓިލުމެއް ނެތި، ފުޓުބޯޅައެއް ޖަގަލް ކޮށްގެންނެވެ. ލޮލުފިއަވެސް ޖަހާނުލައެވެ. އިންސާނަކަށް ވީތީ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ތިބޭފުޅުން ފިކުރު ހިންގާލައްވާށެވެ. ފާޚާނާ ކުރުމާއި ކެއިންބުއިން ފަދަ ޒަރޫރީ މުހުތާދުތައްވެސް ފުއްދަމުން ދާނީ ބިމުގައި ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ފުޓުބޯޅަ ޖައްސާލިޔަ ނުދީއެވެ.

ފާޚާނާއަށް ދާ އިރުވެސް އަހަރެން ދާނީ ބޯޅަ ޖަގަލް ކުރަމުން. މެންދުރުގެ ކޭމާއި، ރޭގަނޑުގެ ކޭމާއި، އެ ދޭތެރެ މެދުން ކާލާ ލުއިކާނާތައް ކާ އިރާ، ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ވަޤުތުގައިވެސް އަހަރެން ދާނީ ބޯޅަ ޖަގަލް ކުރަމުން. ދަތް އުނގުޅާ، ޝޭވްކޮށް، އާންމު ދިރިއުޅުމުގަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤަވައިދުން ކުރާ އެނޫންވެސް ކަންކަން ކުރާ އިރު އަހަރެން ދާނީ ބޯޅަ ޖަގަލް ކުރަމުން. ނު ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އޮންނާނީ ނިދުން.
ރިކާޑޯ ނެވީސް؛ ބްރެޒީލް މީހެއް

މީހާގެ ކިބާގައި ހުރި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޤާބިލިއްޔަތު ކަމުގެ އިމްތިޙާނެއްގެ ގޮތުގައިވެސް މިކަން ބެލެވިދާނެއެވެ. ނެވީސްއަކީ ބިންމަތީގައި ބޯޅަ ޖައްސާނުލާ، ޖަގަލް ކުރުމަށް ފަރިތަ މީހެކެވެ. ނެވީސްގެ މިހާރުގެ ރެކޯޑަކީ 34 ގަޑިއިރާއި 5 މިނެޓެވެ. އެ ނަމްބަރު، 48 އަށް މައްޗަށް ޖައްސާލުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމައިގެން އޭނާ ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނެވީސް ބުނާ ގޮތުގައި، ފުރަތަމަ 30 މިނެޓް ނިންމާލެވުމުން، ދެން އޮތް 33.5 ގަޑިއިރު، ފަސޭހަ ކަމާއެކު ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ރެކޯޑަކީވެސް ރެކޯޑެއް. އެހެންނު؟ މިސާލަކަށް، ވަޤުތު... ފުރަތަމަ 30 މިނެޓަކީ އެންމެ އުނދަގޫ ވަޤުތުކޮޅު. ފުރަތަމަ 30 މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ބޯޅަ ބިމުގަ ނުޖެހި ހިފަހައްޓާލެވިއްޖެއްޔާ، ދެން އެގޮތަށް ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ.
ރިކާޑޯ ނެވީސް؛ ބްރެޒީލް މީހެއް

މި އާދަޔާ ޚިލާފު ރެކޯޑް ހެދުމަށް ނެވީސް ދަނީ ޤަޠަރުގައި ތަމްރީނުތައްވެސް ހަދަމުންނެވެ.

ވައްޓާނުލާ އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ފުޓުބޯޅައެއް ޖަގަލް ކުރުމުގެ ރެކޯޑްގެ އިތުރުން، އެއް ބޯޅައެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ކިކް ކުރި ބޯޅައިގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށްވެސް ނެވީސް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

48 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބޯޅަ ޖަގަލް ކުރުމަކީ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ތަކުލީފެއް. އަމިއްލަ މީހާގެ ސިއްޙަތާއި އެނޫންވެސް ގިނަ ކަންކަމަކަށް އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރާނެ. އަދި އަހަރެން ބޭނުން އެއް ބޯޅައެއްގަ އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ބީހިލާފަ އޮންނަ ބޯޅައިގެ ރެކޯޑްވެސް ހަދަން. ރެކޯޑް ހަދާފަ، އަހަރެން މި ބޯޅަ ދޭނީ ޝައިޚްއަށް. އެއީ މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން، ވޯލްޑްކަޕްގެ ތާރީޚުގައި ރައްކާކުރަން.
ރިކާޑޯ ނެވީސް؛ ބްރެޒީލް މީހެއް

ނެވީސް ބުނާ ގޮތުގައި، ރެކޯޑް ހެދުމަށް އޭނާ ބޭނުން ކުރާ ފުޓުބޯޅަ ހަދިޔާ ކުރާނީ ޤަޠަރުގެ ޢަމީރު ތަމީމް ބިން ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ އަށެވެ. އެއީ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ ތާރީޚުގައި އެ ޤައުމުގެ ނަން ތާ އަބަދަށް ލިޔެވިގެންދާނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ބްރެޒީލްއަށް އުފަން ނެވީސް ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
13%
13%
0%
50%
ކޮމެންޓް