ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:59
މި ބަޣާވާތް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ހިންރިޗް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
މި ބަޣާވާތް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ހިންރިޗް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
ޑީޕީއޭ ޕިކްޗަރ އެލަޔަންސް
ޖަރުމަނު ބަޣާވާތް
ޖަރުމަނުގައި ބަޣާވާތްކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 25 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އެމީހުންނަކީ ޖަރުމަނުގެ މިހާރުގެ ދައުލަތް ޤަބޫލު ކުރުމަށްވެސް ދެކޮޅުހަދާ ބައެއް
 
ޖަރުމަނުގެ 11 ސްޓޭޓަކުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރި
 
މި ބަޣާވާތް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ހިންރިޗް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް

ޖަރުމަނުގައި ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ބަޣާވާތް ކުރުމަށް ރާވަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 25 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކަނާތު ފިޔައިގެ، ކުރީގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ އޮފިޝަލުންތަކެކެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ރާވަމުން ދިޔައީ ރިޝްޓެގް މަޖިލިސް އިދާރާ ހިސޯރުކޮށް ބާރުތައް އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މި ބަޣާވާތް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ހިންރިޗް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ ޖަރުމަނުގެ 11 ސްޓޭޓަކުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެމީހުންނަކީ ޖަރުމަނުގެ މިހާރުގެ ދައުލަތް ޤަބޫލު ކުރުމަށްވެސް ދެކޮޅުހަދާ ބައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް