ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 19:19
ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވުނު އިމާރާތް
ލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވުނު އިމާރާތް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ލަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ
ލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރި ހެލްތު ސެންޓަރގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ހުޅުވައިފި
 
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރި

ނ. ލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރި ހެލްތު ސެންޓަރގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ރަސްމީކޮން ހުޅުވައިފިއެވެ. އިމާރާތް ހުޅުވާދެއްވާފައި ވަނީ 3 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު އާދިލް އެވެ.

މި އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަހްމަދު ހާރޫން އާއި، ލަންދޫގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްވެރިންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިއެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވި މި އިމާރާތުގެ ސަބަބުން ނ. ލަންދޫގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި މި އިމާރާތް ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް އާއި އިދާރީ ހުރިހާ ބައެއް ވަނީ މި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ނ. ލަންދޫއަކީ އާބާދީގައި 1000 ހާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދާ ރަށެކެވެ. ސަރުކާރުން ދަނީ ކުޑަރަށެއް ބޮޑުރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް