ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 08:18
އާރަށު ހިޔާނާތުގެ ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައި
އާރަށު ހިޔާނާތުގެ ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައި
އާރަށު ހިޔާނާތް
އާރަށު ހިޔާނާތް: ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން މިއަދު 9:30 ގައި
 
ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބައި ނިންމާލާފައި
 
ދައުލަތާއި ދިފާއަށްވެސް މިހާރު ވަނީ ތާވަލު ހިއްސާ ކުރެވިފައި

އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން މިއަދު 9:30 ގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބައި ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް 2 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް މި މައްސަލައިގައި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

Advertisement

މި ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ނިމިިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެއަށްފަހު ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބައި އެކި އަޑުއެހުންތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބައި ނިންމާލާފައެވެ.

އަޑުއެހުން ނިންމަވާލައްވަމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 150 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 129 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށް (މިއަދަށް) ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތާއި ދިފާއަށްވެސް މިހާރު ވަނީ ތާވަލު ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ.

ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:30 އަށެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ވެސް ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން އޮންނާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް