ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:07
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފްލިކް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މަރުގެ ތުންފަތް މަތިން ޖަރުމަނު ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް، ކޯޗު ބުނަނީ ޓީމަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް
 
ސްޕެއިން މެޗަކީ ޖަރުމަނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނު ބަލިވީ ޖަޕާން އަތުންނެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޖަރުމަނަށް މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެކެވެ. އެ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ، ޖަރުމަނަށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދާން ދަތިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޯޗު ފްލިކް ބުނީ މުޅި ޓީމުގެ ފޯކަސް އޮތީ ސްޕެއިން މެޗަށް ކަމަށާއި، ފޯކަސް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ އަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ޕްލޭންއާއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ފްލިކް ބުނީ 100 އިންސައްތަ ފޯކަސް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ މެޗަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސަމާލުވެގެން ނުތިބެ، ކަންކަން ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަ، އެދެވެނީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ ޖަރުމަނުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. އެނާ ބުނީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ އެކަން ބަދަލުކޮށް، އެ މާޒީ ތަކުރާރު ނުވުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްޕެއިން މެޗަކީ ޖަރުމަނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑން 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް