ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:52
ކޮވިޑް ވެކްސިން
ކޮވިޑް ވެކްސިން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 1391 މީހުން ޖަހައިފި
 
ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 385،069 މީހުން ޖަހާފައިވޭ
 
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 167،166 މީހުން ޖަހާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 1391 މީހުން ޖަހައިފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ނޮވެމްބަރ 19ގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 167،166 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 385،069 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 399،145 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ.

Advertisement

18 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 4 ވަނަ ޑޯޒެއް، ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޑޯޒް ޖަހާނީ ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ބޫސްޓަރ (3 ވަނަ ޑޯޒް) ޖެހިފަހުން 4 މަސް ދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް