ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 09:43
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް
އަލްޖަޒީރާ
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
2024ގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން ޓްރަމްޕް އިއުލާނު ކުރައްވައިފި
 
ރޭހުގެ މައިދާނަށް ޓްރަމްޕަށް ނުކުންނެވޭނީ ޕާޓީގެ ތާއީދުވެސް ކަށަވަރު ކުރައްވައިގެން
 
ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއީ ހަމައެކަނި ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނެއް ނޫން
 
ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ނޮމިނޭޝަން ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2024 ގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ފްލޮރިޑާގެ މާއަ ލާގޯގައި ހުންނަވައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނު ވާދަ ކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ނޮމިނޭޝަން ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށްވެސް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތް ކަމުގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް 2 އަހަރު ދުވަސް އަދި އޮތް އިރު، ރޭހުގެ މައިދާނަށް ޓްރަމްޕަށް ނުކުންނެވޭނީ ޕާޓީގެ ތާއީދުވެސް ކަށަވަރު ކުރައްވައިގެންނެވެ. މާޗް މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާވޭއެއްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު 56 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ޓްރަމްޕަށް 2 ވަނަ ދައުރެއް ދޭނެ ކަމަށް އިޝާރާތް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު 2020 ގެ އިންތިހާބަށް ފަހު، މި ޢަދަދު މިހާ މައްޗަށްވެސް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެއާއެކު، ޓްރަމްޕް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ރޭހުގެ ކެމްޕޭންވެސް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއީ ހަމައެކަނި ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނެއް ނޫނެވެ. މިއީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކެމްޕޭނެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ސީއެންއެންގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕްގެ ކެނޑިޑެސީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިހާރު ވަނީ ފެޑެރަލް އިލެކްޝަން ކޮމިޓީއަށްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

ނޮވެމްބަރު 2020ގެ އިންތިޚާބުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދެވުމަށް ފެއިލްވެވަޑައިގެން، ފާއިތުވީ 18 މަހެއްހާ ދުވަސް ޓްރަމްޕް ހޭދަ ކުރެއްވީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމުގެ އިލްޒާމުތަކުގެ ޝަކުވާތަކައިގެން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް 2024 ގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި އަނެއްކާވެސް ޓްރަމްޕް ވާދަ ކުރައްވާނެކަން މިހާރު މި ވަނީ ޔަޤީންވެފައެވެ.

ވެރިކަމުގެ 2 ވަނަ ދަޢުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ޓްރަމްޕަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައީ، 2 ވަނަ ފަހަރަށް ޓްރަމްޕް ޢަޒުލު ކުރުމަށް ސެނެޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި، ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމޭ ގޮތް ނުވުމުން، ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރައީސްއަކު ޢަޒުލު ކުރުމަށް ހިންގި އެންމެ ކުރު އަޑުއެހުން ވެސްމެއެވެ. 

ސެނެޓުން ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމި ނަމަ، ދެން ދުވަހަކުވެސް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހެއްގައި ޓްރަމްޕަކަށް ވާދައެއް ނުކުރެއްވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވީ 7 ރިޕަބްލިކަން މެންބަރުންނާއި 50 ޑިމޮކްރޭޓުންނެވެ. ޢަޒުލު ކުރުމަށް ބޭނުންވި 3 ބައިކުޅަ 2 ބައި އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއެވެ. 

ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ޝަރިއަތްތަކެއް ކުރިއަށް ދާއިރު، އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެކެވެ. ދަޢުލަތުގެ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއްގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ޓެކްސަށް މަކަރު ހެއްދެވި ކަމުގެ މައްސަލަވެސް އެބައޮތެވެ. ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ހުރި ދަޢުވާތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، އަބުރުގެ ދަޢުވާވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ކަން މިހާރު ހިނގަމުން ދާ ގޮތަށް ދާ ނަމަ، ރައީސް ކަމަށް އަލުން ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، އަދިވެސް ޓްރަމްޕަށް އެބަ އޮތެވެ. ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަހީވެސް މެއެވެ. ޖަލުގައި ތިބެގެންވެސް 3 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް