ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:03
ގުންޑޮގަން
ގުންޑޮގަން
ޓްވީޓަރ
ގުންޑޮގަންގެ ކުރިމަގު
ސިޓީގައި ގުންޑޮގަން ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން، ލިވަޕޫލަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާ ވާހަކަ އެހުމުން ގުންޑޮގަން ބުނީ އޭނާ އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގައި ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އިލްކާއި ގުންޑޮގަން ބުނެފިއެވެ.

ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގުންޑޮގަން ބުނީ ސީޒަންގައި އަދި ބާކީ ދުވަސްތައް އޮތް ކަމަށެވެ. ގުންޑޮގަން ބުނީ އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސިޓީގެ ކޯޗަށްވާނެ ގޮތެއް ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުންޑޮގަން ބުނީ ސިޓީގައި އޭނާ ހުރީ ނުހަނު ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އުފަލާއެކު ކަމަށެވެ. ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާ ވާހަކަ އެހުމުން ގުންޑޮގަން ބުނީ އޭނާ އެކަން ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ދޫކޮށް ގުންޑޮގަން ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 273 މެޗު ކުޅެދީ 51 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޓީ ކުޅެމުން އަންނަ ސްޓައިލަށް އެންމެ ފިޓު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ. ސިޓީގެ މެދު ތެރޭގައި ގުންޑޮގަން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

ސިޓީއާއެކު ގުންޑޮގަން ވަނީ 11 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހަތަރު ފަހަރު، އެފްއޭ ކަޕް އެއް ފަހަރު، ކަރަބޯ ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ދެ ފަހަރުއެވެ. ސިޓީގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފެނާންޑީނޯ ކުލަބް ދޫކޮށްލި ފަހުން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކީ ވެސް ގުންޑޮގަންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް