ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:06
ޤަތަރުން ތައްޔާރުކުރި ބޫޓު
ޤަތަރުން ތައްޔާރުކުރި ބޫޓު
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޤަތަރުން ތައްޔާރުކުރި ހަތް ފޫޓު އުސް 17 ފޫޓު ދިގު ބޫޓު، އުންމީދަކީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށްވުން
 
ޤަތަރުގެ ޘަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ އެ އިވެންޓުން ވެސް ފެނިގެން ދަނީ މުބާރާތަށް އެ މީހުން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާއި، އެ މީހުންގެ ފޯރި

ޤަތަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އެ ޤައުމު އޮތީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އެ މީހުންގެ އުންމީދަކީ އެ ޤައުމުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ މިހާތަނަށް ބާއްވާނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ވޯލްޑް ކަޕަށްވުމެވެ.

މުބާރާތުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ އިތުރުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ތަފާތު ކަންކަން ކުރަމުންނެވެ. ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން އެ ޤައުމަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޓްރޮފީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާއެއް ގަލުން ހަދާފައެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ރަމްޒުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ބިނާއެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް އެ މީހުން ކޮށްފިއެވެ. މިފަހަރު ތައްޔާރުކުރީ ބޫޓެކެވެ.

ޤަތަރުން ތައްޔާރުކުރި މި ފުޓުބޯޅަ ބޫޓަކީ 7 ފޫޓު އުސް އަދި 17 ފޫޓު ދިގު ބޫޓެކެވެ. ޤަތަރުން ތައްޔާކުރި މި ބޫޓު ރަސްމީކޮށް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޤަތަރުގެ ޘަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ މި އިވެންޓުން ވެސް ފެނިގެން ދަނީ މުބާރާތަށް އެ މީހުން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާއި، އެ މީހުންގެ ފޯރިއެެވެ. އެ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވީ ހަމައެކަނި ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ. ޤަތަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އުޅޭ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. އެ މީހުންނަށް ވެސް އެކަން ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމަކަށެވެ.

އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ޤަތަރުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޘަގާފަތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޤަތަރުން ފެންނަނީ އެ ޤައުމުން ވެސް އެހެން ޤައުމުތަކަށް އިސްކަން ދެމުން އަންނަ މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި އެކި ހިސާބުތަކުގައި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ދިދަތައް ދަމާފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޤަތަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޫޓު ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ ވަރަށް މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެ ބޫޓަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުން ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ޝުއޫރެއް ނޫނެވެ. ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދަކީ ވެސް އެ ބޫޓަށް ރެކޯޑުން ޖާގަ ލިބުމެވެ.

ޤަތަރަށް ދަތުރުކުރި އެހެން މީހަކު ބުނީ މިއީ އޭނާ ޤަތަރަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ. ޤަތަރުން ފެންނަނީ ފޯރިގަދަ، ހަރަކާތްތައް ގިނަ ވޯލްޑް ކަޕަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މަންޒަރުކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޤަތަރުގެ މި ބޫޓަކީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި ބަޔަކު ތައްޔާރުކުރި އެންމެ ބޮޑު ބޫޓު ކަމަށް ވެސް ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި ބޫޓަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުން ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
83%
0%
0%
0%
0%
17%
ކޮމެންޓް