ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:24
އޮޑެގާޑް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
އޮޑެގާޑް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްގެ ލީޑް ފަސް ޕޮއިންޓަށް، ތަފާތު ދެއްކީ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް
ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ އޮޑެގާޑް

ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑްގެ ދެ ލަނޑުން މޮޅުވެ, އާސެނަލްއިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕަށް ލީގު މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން އާސެނަލް ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ބަލިކުރީ ވުލްވްސްއެވެ. ވުލްވްސްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލް ކުރި ހޯދީ 2-0 ނެވެ. ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ރެއާލްއިން އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވެ, މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ 23 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރ މާޓިންގ އޮޑެގާޑެވެ. އޭނާ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ އާސެނަލް މިހިސާބުގައި އޮންނާނެކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު އުއްމީދު ނުކުރާނެކަމަށެވެ. 14 މެޗުގެ ތެރެއިން އާސެނަލް ވަނީ 12 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ 14 މެޗުން އާސެނަލްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ރެކޯޑެވެ.

އާސެނަލްއަށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނެގުނީ, އާސެނަލް މެޗުގެ ކުރިން ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ. ޗެމްޕިއަން ސިޓީ ބަލިވީ 2-1 ނެވެ. މިމޮޅާ އެކު އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 14 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 32 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް