ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:10
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު މ ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު މ ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމް ލިންކުތައް ދައުރުކުރާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
 
ފަހަކަށް އައިސް ސްކޭމްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ލިންކުތައް ފޮނުވުން ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
އެފަދަ ލިންކުތަކަަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވޭ

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމް މެސެޖުތައް ދައުރުކުރާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12:30ހާއިރު އަލިފާން ރޯވި މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މި ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ކަމަށް ބުނެ، އެކި އެކި ސްކޭމްތައް ފޮނުވަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި ލިންކްތައް މެދުވެރިކޮށް ޙާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކާއި ވީޑިއޯތައްކަމަށް ބުނެ، ސްކޭމްތައް ދައުރުކުރަމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭސީޕީ ޝުޖާއު ވަނީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ، އެފަދަ ލިންކުތަކަަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޝުޖާއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިކަމާ ގުޅޭ ތަހުގީގު މިހާރު ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ސީން ޕްރޮސެސްކޮށް، ނިޔާވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ސަލާމަތް ކުރެވުނު މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ކުރަމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ސްކޭމްތައް މެދުވެރިކޮށް އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ލިންކުތައް ކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އެކައުންޓުތައް ހެކް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
11%
56%
0%
0%
ކޮމެންޓް