ކ. މާލެ
|
9 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:30
ފައިލް ފޮޓޯ: ބާސްކެޓްބޯޅަ
ފައިލް ފޮޓޯ: ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޓީރެކްސްއާއި ކިންގްސް ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އަށް
 
އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަނީ ހަ ޓީމް

ޒާހިރު ނަސީރު މެމޯރިއަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ނަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ, 27 ވަނަ އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ޓީރެކްސްއާއި ކިންގްސް ބީސީ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

ތިން ޓީމް ހިމެނޭ ގްރޫޕްގައި ޓީރެކްސް ދެވަނަ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކާމިޔާބުކުރީ ޔުނައިޓެޑް ނެޓްވޯކް އޮފް ފްރައިންޑްސްއާ ވާދަކޮށް 100 ޕޮއިންޓްގެ ތަފާތުންނެވެ. އެއީ 148 ޕޮއިންޓް 48 ޕޮއިންޓުންނެވެ. ޓީރެކްސް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރެޕްޓުއަރސް ބާސްކެޓް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވީ 95-51 ޕޮއިންޓުންނެވެ.

ކިންގްސް ބީސީ ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު 119-51 ޕޮއިންޓުން ރޯޔަލްސް ބާސެކްޓްބޯލް ކްލަބް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކިންގްސް ބީސީ ވަނީ ސްޕާޓަންސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ 112-27 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ 12 ޓީމް ވަނީ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ބަހާލާފައެވެ. ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނަ ޓީމަށް އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުން ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. ހަތަރު ގްރޫޕުން ދެވަނަ ހޯދާ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ޓީމަށްވެސް ފައިނަލް ބުރުން ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ހަ ޓީމް ވަނީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލާފައެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އެލީޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ. އެއީ ބެންޗް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް 96-13 ޕޮއިންޓުންނެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ދެވަނަ މެޗު ސައިކްލޯން ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބާ ވާދަކޮށް 45-69 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްއީންސް ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރު ވަނަ މެޗު ކުޅޭނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ހަ ޓީމްގެ ތެރެއިން ފަސް ޓީމަށް ދެވަނަ ބުރުން ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ޓީމާއި, ތިންވަނައަށް ދާ ދެޓީމް ޕްލޭއޮފް މެޗެއް ކުޅެ މޮޅުވާ ޓީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް