ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:15
ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ
ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން މެގުއާ
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މެގުއާ އަކީ މޮޅު ޑިފެންޑަރެއް: ޓެން ހާގް
 
ޓެން ހާގް ބުނީ، މެގުއާ އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްކޮޑަށް ކިހާ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން އެނގިއްޖެ ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ އަކީ މޮޅު ޑިފެންޑަރެއް ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފިއެވެ.

އައު ސީޒަނަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރިމަތިލީއިރު، މެގުއާ ވަނީ ޓީމުގައި ހިމަނާފައެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅު ޔުނައިޓެޑުގެ ނަތީޖާ ދަށްވެ، މެގުއާގެ ކުޅުން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ނުފެންނާތީ ޓެން ހާގް ނިންމީ އޭނާ ބެންޗުގައި ބައިންދާށެވެ. އޭގެ ފަހުން މެގުއާ އަށް ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ މަދު މެޗުތަކެއްގައެވެ.

މެގުއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ އޭނާ އަކީ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އަދި މެގުއާ އަކީ މޮޅު ޑިފެންޑަރެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، މެގުއާ އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްކޮޑަށް ކިހާ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން އެނގިއްޖެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ މެގުއާ އަކީ ޓީމު ގެންގުޅެން ދަންނަ ލީޑަރެއް ކަމަށެވެ.

މެގުއާގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލް ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ޓެން ހާގް ޑެހެއާގެ ވާހަކަ ދެއްކީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އެކުލަވާލި 50 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުން އޭނާ އުނިވެފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ޑެހެއާ އަކީ އޭނާ ހިމެނޭ ޓީމެއްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަން އެއް ނަންބަރު ކީޕަރު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކީޕަރުގެ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ ގޯލު ބެލެހެއްޓުން ކަމަށާއި، އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ ޑެހެއާ އަށް ކަަމަށެވެ.

ސީޒަންގެ ކުރީ ކޮޅު ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުން ދަށްވި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޓީމުން އަންނަނީ ރަނގަޅު ނަތިޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ. ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ފަސް ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް