ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 20:53
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ރައީސް އޮފީސް
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
 
ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް މާލެ ވަަޑައިގަންނަވާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައު ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން، ކޮމަންވެލްތު އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު، ޖޭމްސް ކްލެވަލީ އާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މެދުއިރުމައްޗާއި، އޭޝިއާ އަދި އދ. އަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ލޯޑް އަހްމަދުއާ ވެސް ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ. އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީގެ އާއި މަތީގޭގެ މެމްބަރުންނާ ވެސް ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ވެސް ފުރުއްވި ޝާހިދު، މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އޮކްސްފޯޑު ޔޫނިއަން ސޮސައިޓީގައި ތަގުރީރު ވެސް ކުރައްވާނެއެވެ.

Advertisement

މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު މާލެ ވަަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އަހްމަދު ޚަލީލާއި ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ޝިއުނީން ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް