ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:05
ތިމަރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ތިމަރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ތިމަރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު
ތިމަރަފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، ކިލޯމީޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ތ. ތިމަރަފުށޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި، ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކިލޯމީޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އެއީ 145 ދުވަސްތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement

މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4,767,507.83 (ހަތަރު މިލިޔަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތް ރުފިޔާ، އައްޑިހަ ތިން ލާރި)އެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަތޮޅުތަކުގައިހުރި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ހެދުމާއި، އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް، ހޮސްޕިޓަލު ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް