ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 20:47
ޔުއެފާ ޔޫރޯ
ޔުއެފާ ޔޫރޯ
ރޮއިޓާސް
އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ 2025
ޑެންމާކް، ފިންލެންޑް، ނޯރވޭ އަދި ސްވިޑްން ގުޅިގެން، އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ 2025 ހޯސްޓުކުރުމަށް ބިޑުކޮށްފި
 
ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ގައުމު އިއުލާނުކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 25ގައި

ޑެންމާކް، ފިންލެންޑް، ނޯރވޭ އަދި ސްވިޑްން ގުޅިގެން، އަންހެނުންގެ ޔޫރޯ 2025 ހޯސްޓު ކުރުމަށް ބިޑުކޮށްފިއެވެ.

މި ހަތަރު ގައުމުން ހުށަހަޅާ ބިޑަށް ތާއީދުކުރުމަށް، ފެރޯ އައިލެންޑާއި އައިސްލެންޑުންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހަތަރު ގައުމު ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ނޯރވޭގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ލިސް ކްލޭވްނެސް ވިދާޅުވީ، އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެގައުމުތަކަށް ކޮށްދެވޭނެ ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އަދި ތާރީޚީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޔޫރަޕުގެ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް މި ހަތަރު ގައުމާއި ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށްވެސް ޚާއްސަ މުބާރާތަކަށް މި މުބާރާތް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް، ސްވިޑްން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކާލް-އެރިކް ނިލްސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ގައުމުތައް ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ބިޑުގައި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ރާވާފައިވަނީ ކޯޕަންހޭގަން، ސްޓޮކޯމް، އޮސްލޯ، ހެލްސިންކީ، އޮޑޭންސް، ގޮތެމްބާގް، ޓްރޮންދޭމް އަދި ޓަމްޕެރޭގައެވެ.

ބިޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 12 އޮކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. ފްރާންސް. ޕޮލެންޑު އަދި ސްވިޒަލެންޑުންވެސް ވަނީ މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ކުރިން، ޔޫކްރެރިންވެސް މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރިއެވެ.

މުބާރާތް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ހޯސްޓު ކުރާނެ ގައުމެއް ޔުއެފާގެ އެކްޒެކިއުޓިވް ކޮމިޓީން އިއުލާނުކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 25ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް