ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 11:28
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަޝީދު އެމެރިކާއަށް
ރައީސް ނަޝީދު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ރައީސް ނަޝީދު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ މިރޭ
 
ވީ20 ގްރޫއްޕުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ގާނާއިން

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދިއްތަ ދުވަހަށް، ރައީސް ނަޝީދު އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އާއި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާއާއެކު ބާއްވާ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް 20 (ވީ20) ގެ މާލީ ވަޒީރުންގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް، ވަލްނަރަބަލް ޓްވެންޓީ (ވީ20) ގްރޫޕުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ގާނާގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ ފިނޭންސް އެންޑް އިކޮނަމިކް ޕްލޭނިންގ، ކެނެތް އޮފޯރި-އަޓާ ވަނީ ހާއްސަ ދައުވަތު ސިޓީފުޅެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މި ފަހަރުގެ ޝިއާރަކީ "މިހާރަކީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ؟"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އައިއެމްއެފްއާއި ވޯލްޑް ބޭންކު އަދި ސީވީއެފްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިވަގުތު ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ (ސީވިއެފް) ގެ ވަލްނަރަބަލް (ވީ20) ގްރޫއްޕުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ގާނާއިންނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ ވެސް ސީވީއެފްގެ މެންބަރު ގައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނާއި ސީވީއެފްގެ އޮފީހުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް