ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:13
ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކޯފް ސިރަޕް
ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކޯފް ސިރަޕް
އޭއެފްޕީ
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ކޯފް ސިރަޕް
އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ކޯފް ސިރަޕްތަކެއް މަނާކޮށްފި
 
އެ ބޭސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން 66 ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފައި
 
ހަތަރު ބާވަތެއްގެ ބޭސް ވަނީ މަނާކޮށްފައި
 
މިއީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުން ހުއްދަކުރާ ބޭސްތަކެއް ނޫން

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ ކޯފް ސިރަޕްތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ބުނީ އިންޑިއާގެ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓުގައި ހުންނަ މެއިޑެން ފާމަސޫޓިކަލްސް ލިމިޓެޑުން އުފައްދާ ކޯފް ސިރަޕު ތަޣައްޔަރުވެފައިވާކަމަށް ގެންބިޔާއިން ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެލާޓް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ އެކުންފުނިން އުފައްދާ ޕްރޮމެތަޒީން އޯރަލް ސޮލިއުޝަންއާއި، ކޮފެކްސްމަލިން ބޭބީ ކޯފް ސިރަޕާއި، މަކޮފް ބޭބީ ކޯފް ސިރަޕުގެ އިތުރުން މެގްރިޕް އެންޑް ކޯލްޑް ސިރަޕް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ މި ބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމަށް ހުއްދަކުރާ ބޭހުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭސް ސިޓީއަށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ރާއްޖެއަށް އެ ބޭސް އެތެރެވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށްވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ޕޯޓުތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މި ބޭސް އެތެރެވޭތޯ ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގެމްބިއާއިން މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އެގައުމުން 66 ކުޑަކުދިން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި އެއާއެކު މި ހަތަރު ބޭސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް