ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:39
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ޓޫރިޒަމް ރިކަވަރީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ގައުމުތަކާއެކު އޮތް ގާތް ގުޅުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
ފަތުރުވެރިކަން އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސަވާ ގައުމުތަކަށް އޭގެ އަސަރު ކުރި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުނީ ބޭރު ގައުމުތަކާއެކު ގެންގުޅުނު ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ގެ ގަވަރުނަރުންގެ 55 ވަނަ އަހަރީ ބޯޑް މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރި އަސަރާއި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ގައުމުތަކަށް ކޮވިޑް-19 ފަދަ އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާއި، މީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަން ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ 47 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 46 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމުންނެވެ.

މި ހާލަތުގައި ރާއްޖޭޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް މުއްދަތުގައި އެތައް ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި، އެހެންނަަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 15 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިންމެވުމެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން 2021 ގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރިކަވަރީއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިދިއުމަށް ގައުމުތަކާއެކު ގާތް، ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރިކަވަރުވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީވެސް މިއީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެވި، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިދިއުމަށް މަގުފަހިވިއެވެ. އަދި ގުޅިގެން މިކަން ވާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް