ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:23
ފަބިއަން ޑެލްފް
ފަބިއަން ޑެލްފް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޑެލްފް ކުޅުން ހުއްޓާލުން
އިންގްލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެލްފް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
 
ޑެލްފް ވަނީ އިންގްލެންޑަށް 20 މެޗު ކުޅެދީފައި

އިންގްލެންޑްގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުނު ފަބިއަން ޑެލްފް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ޑެލްފް ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ, އެސްޓަން ވިލާ އަދި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ އިތުރުން އެވަޓަންއަށްވެސް ކުޅެފައެވެ. އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއެކު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓަން ވިލާއާއެކު އެފްއޭ ކަޕް އަދި ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއެވެ.

ޑެލްފް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ އެވަޓަންއަށެވެ. ނަމަވެސް އެވަޓަންގައި އޭނާއަށް ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުޅުމާއި ދުރުގައި މަޑުކުރަން ޖެހިފައެވެ. ޑެލްފް ކުޅުން ހުއްޓާލީ މިދިޔަ ޖޫން މަހު, އެވަޓަންއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ފްރީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިނގިރޭސި ޓީމަށް 20 މެޗު ކުޅެދިން ޑެލްފް ބުނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކުޅެވުނު މެޗުތަކާއި މެދު އުފާވެ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެހީތެރވިދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޑެލްފް ވަނީ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް