ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 01:46
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް
ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ޖަނާޒާއަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް
 
މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާސްލް 3 ވަނަ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރަސްގެފާނާއި ޝާހީ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުމަށާއި އެ ޢާއިލާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް
 
މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު

އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަމައްދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނަ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައު ރަސްގެފާނު، ޗާސްލް 3 ވަނަ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރަސްގެފާނާއި ޝާހީ ޢާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުމަށާއި އެ ޢާއިލާގެ މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރާނީގެ ޖަނާޒާ އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 19ވާ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާވެސް ހޭދަނުވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މިއުވާން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

Advertisement

މިއުވާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ޖަނާޒާއަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުންނާއި ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ކޮމަންވެލްތުގެ ގައުމަކަށްވާއިރު, ރާއްޖެއިން ރައީސް ޞާލިޙް ވަޑައިނުގަތުމަކީ އެ ގައުމުތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަަމަށްވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޞާލިޙް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށްކަން މިއުވާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނަ އަވަހާރަވީ ސެޕްޓެމްބަރު 8 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ. އަވަހާރަވީއިރު އުމުރުފުޅަކީ 96 އަހަރެވެ. ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނަ އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، 3 ދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ޤައުމީ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިނގިރޭސި ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައި، ރާނީއަށް އެންމެފަހުގެ އިޙްތިރާމް އަދާކުރައްވާނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެންބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް