ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:52
މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ބައިވެރިން، ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު
މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ބައިވެރިން، ކޭމްޕް ނިންމާލުމަށްފަހު
މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓް
މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާ
ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނާއެކު މިނީ ބާސެކްޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ނިންމާލައިފި
 
90 އަށްވުރެ ގިން ޓީމް ވާދަކުރި

ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް, މިނީ ބާސްކެޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމްގައި ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެކަޑަމީތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި, ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މިފިއެސްޓާގައި 1152 ކުދިން ބައިވެރިވިއެވެ. 12 ސްކޫލަކުން, ފަސް އުމުރުފުރައެއްގައި 90 އަށްވުރެ ގިނަ ޓީމް ފިއެސްޓާގައި ވާދަކުރިއެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފިއެސްޓާ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް ސިފަކުރެއްވީ ކޯވިޑް19 އަށްފަހު ބާސްކެޓްގެ ބޮޑު ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެކަޑަމީތަކާއި, ކޯޗުންނަށްވެސް ފަހިކޮށްދެވުނު ބޮޑު ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިފިއެސްޓާގައި 204 މެޗު ކުޅުނެވެ.

ފިއެސްޓާގައި ޓީމްތައް ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކުރި ކޯޗުންވެސް ބުނީ މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި މުހިއްމު ފިއެސްޓާއެއްކަމަށެވެ. ޑީ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ ފައުންޑަރު އަދި ކޯޗު މުޙައްމަދު ހާޝިމް (ޑޭވިޑް) ބުނީ މިހިޔާލު އެކަޑަމީތަކުން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި, އެސޯސިއޭޝަނުން އަމަލީ ސިފައެއް ގެނެސްދިނީތީ އުފާކުރާކަމަށެވެ. އަދި މިފިއެސްޓާއަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފެށުމެއްކަން ޑޭވިޑް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ސްޓާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އަދި ކޯޗު އަހުމަދު ޒަމީލް (ޒަމްބެ) ބުނީ މިއީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ކޯޗުންނަށްވެސް އެކަޑަމީތަކަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއްކަމަށެވެ. ފެސްޓިވަލުން ހުނަރުވެރި މޮޅު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށް ޒަމްބެ ބުންޏެވެ. އަދި އެކަޑަމީތަކުން ތަމްރީނު ހޯދާ ކުދިންގެ ހުނަރު ތަފާތުކަންވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް