ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:15
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް
ރޮއިޓާރސް
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން
އިނގިރޭސި އައު ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ހުކުރު ދުވަހު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
 
ހުކުރު ދުވަހު ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ޗާލްސް ރަސްމީކޮށް ރަސްކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައު ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ހުކުރު ދުވަހު ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސި ރަސްކަމަށް ޗާލްސް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ މަންމާފުޅު ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރާނީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރަސްކަން އޮޓަމެޓިކުން ޗާލްސް އަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރަސްކަމުގެ ތާޖު ތުރުކުރެއްވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އިނގިރޭސި ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް ކުރައްވަން ޗާލްސް އަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރަސްކަމަށް ޗާލްސް ވަޑައިގަތުމާއެކު ޗާލްސް އަށް ދެން ނިސްބަތްކުރެވޭނީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނަ އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 73 އަހަރުގެ ޗާލްސް އާއި އަނބިކަނބަލުން ރާނީ ކޮންސޯޓް ކެމިލާ ހުންނެވީ ރާނީ އެލިޒަބަތު އޮންނެވި ބަލްމޯރަލް ގަނޑުވަރުގައެވެ. ރާނީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ ސްކޮޓްލަންޑްގައި ހުންނސ ބަލްމޯރަލް ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި އާއިލާ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ބަކިންހަމް ޕެލަސް އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ރާނީ އަވަހާރަވި ޚަބަރު އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން ނުވަގަޑި ތިރީސް އެހާއިރުއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޗާލްސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް ޓްރަސްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

ޗާލްސް ރަސްމީކޮށް ރަސްކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ރަސްކަމަށް ޗާލްސް ވަޑައިގަތުމާއެކު ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކަށް ވެސް ޗާލްސް ވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް