ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:12
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނަ
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނަ
ޕީއޭ އިމޭޖަސް
ރަސްމަކަށް ޗާލްސް ވަޑައިގެންނެވުން
އިނގިރޭސި ރަސްކަމަށް ޗާލްސް
 
ޗާލްސް އަށް ދެން ނިސްބަތްކުރެވޭނީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނަ
 
ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ޚާއްސަ ބަޔާނުގައި ވަނީ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމުން އެމަނިކުފާނާ މުޅި އާއިލާއަށްވެސް ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނަ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަނާގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ޗާލްސް ރަސްކަމަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރާނީ އަވަހާރަވުމާއެކު އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން އާންމުކޮށްފައިވާ ރަސްގެފާނު ޗާލްސްގެ ޚާއްސަ ބަޔާނުގައި ވަނީ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމުން އެމަނިކުފާނާ މުޅި އާއިލާއަށްވެސް ފުން ހިތާމައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އެކަމަނާ އަވަހާރަވުމުގެ އަސަރު މުޅި ގައުމާއި ކޮމަންވެލަތަށްވެސް ކުރާނެކަމަށާއި އޭގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކަށްކުރާނެކަމަށް ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާނީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރަސްކަން އޮޓަމެޓިކުން ޗާލްސް އަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރަސްކަމުގެ ތާޖު ތުރުކުރެއްވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އިނގިރޭސި ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް ކުރައްވަން ޗާލްސް އަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރަސްކަމަށް ޗާލްސް ވަޑައިގަތުމާއެކު ޗާލްސް އަށް ދެން ނިސްބަތްކުރެވޭނީ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިންވަނައިގެ ގޮތުގައެވެ.

އުމުރުފުޅުން 73 އަހަރުގެ ޗާލްސް އާއި އަނބިކަނބަލުން ރާނީ ކޮންސޯޓް ކެމިލާ ހުންނެވީ ރާނީ އެލިޒަބަތު އޮންނެވި ބަލްމޯރަލް ގަނޑުވަރުގައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ލިޒް ޓްރަސްއާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

ރާނީ ފަސްދާނުވެޑުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތެއް އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ.

ޗާލްސް ރަސްމީކޮށް ރަސްކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ރަސްކަމަށް ޗާލްސް ވަޑައިގަތުމާއެކު ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔަކަށް ވެސް ޗާލްސް ވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރަސްކަމަށް ޗާލްސް ވަޑައިގަތުމުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އައު ވަލީ އަހުދަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން އުމުރުފުޅުން 40 އަހަރުގެ ވިލިއަމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް