ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 14:44
ހައި ސްޕީޑް ފެރީގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު
ހައި ސްޕީޑް ފެރީގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު
އެމްޓީސީސީ
އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް
އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި އިތުރު 5 އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ - އަސްލަމް
 
އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް ދެވަނަ ފޭސް ކޮންޓްރެކްޓަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭނެ
 
ހުވަދު އަތޮޅަށް ބޭނުންވަނީ 11 އުޅަނދު

އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައި އިތުރު 5 އަތޮޅަށް ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު (އާރުޓީއެލް) ގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. މެންބަރުގެ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ހުވަދުއަތޮޅަށް އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނީ ކިހާތާކުތޯއެވެ.

Advertisement

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓާއި ހަމައަށް އައުމުގައި ގއ. ގދ. ޏ، ސ، ނ އަށް ޚިދުމަތް ދެވޭތޯ ކަމަށެވެ. އަދި ހުވަދު އަތޮޅަށް ބޭނުންވަނީ 11 އުޅަނދު ކަމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު ބަނުމަށް ދެވަނަ ފޭސް ކޮންޓްރެކްޓަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރުޓީއެލްގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް މިހާރުވެސް 2 އަތޮޅަކަށް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. އެއީ މި މަސައްކަތުގެ ފޭސް 1 ގައި ހިމެނޭ ހއ އަދި ހދ. އަތޮޅަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ށ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް