ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 14:59
ޖިމްގެ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޖިމްގެ ސާމާނު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އައުޓްޑޯ ޖިމް
ހަތް ރަށަކަށް ބޭނުންވާ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ސާމާނު ހަވާލުކޮށްފި
 
މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެއް

އިތުރު ހަތް ރަށަކަށް ބޭނުންވާ އައުޓް ޑޯ ޖިމްގެ ސާމާނު ރަށްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ސާމާނު ރަށްތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށްތަކަށް ޖިމްގެ ސާމާނު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފްއެވެ.

އައުޓް ޑޯ ޖިމްގެ ސަމާނު ހަވާލުކުރެވުނު ހަތް ރަށް:

1. ލ.ދަނބިދޫ

2. ލ. ފޮނަދޫ

3. ލ. ކަލައިދޫ

4. ތ. ވަންދޫ

5. ދ. ހުޅުދެލި

6. ބ. ކުޑަރިކުލު

7. މ. ވޭވަށް

މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެކި ރަށްތަކަށް އައުޓް ޑޯ ޖިމް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްތަކުގައި ވަނީ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިމި މިހާރު ބޭނުންކުރަން ފަށާފައެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ރައީސްލުމްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެވެ. މިއީ އެ ވައުދުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް