ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 07:53
ހާލަންޑު
ހާލަންޑު
ހާލަންޑު
ހާލަންޑުގެ ތައުރީފު ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާއަށް
 
ހާލަންޑު ބުނީ ފާއިތުވި މަދު އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެންޒެމާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް

ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ބަދަލުވި އާލިން ހާލަންޑު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ކަރިމް ބެންޒެމާއަށް ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ.

ސިޓީގައި އޭނާގެ ކުރިމަގާއި، ހޯދަން ބޭނުންވާ ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ހާލަންޑު ވަނީ ބެންޒެމާ މިސާލަކަށް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ސިޓީގައި ކުރިއަަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވާނެ ގޮތެއް ނޭންގޭ ކަމަށާއި، ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި ކަންކަން ދަސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާން އެދޭނަމަ، ބަލަން ޖެހޭނީ މަދު ކަންކަމަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހާލަންޑު ބުނީ ރެއާލްގައި އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބެންޒެމާ ދައްކަމުން އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވި މަދު އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބެންޒެމާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަން ފާހަގަކުރަމުން ހާލަންޑު ބުނީ އޭނާ ވެސް ބޭނުންވަނީ އެގޮތް ކަމަށެވެ.

ބެންޒެމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ނިމުނު ސީޒަނަކީ ރެއާލްގައި ބެންޒެމާ އަށް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ސީޒަނެވެ. ރެއާލާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގައި، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ ދެ މުބާރާތް ރެއާލަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގައި ބެންޒެމާ ވަނީ އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. ދެ މުބާރާތުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް