ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 07:53
ފިންލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިން
ފިންލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިން
ރޮއިޓާސް
ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑްރަގަށް ނެގެޓިވް
ޕާޓީކުރެއްވި ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑްރަގަށް ނެގެޓިވް
 
މަސްތުވާތަކެތި ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންނުކުރައްވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
19 އޮގަސްޓް ގައި ނެގުނު ބޮޑުވަޒީރުގެ ސާމްޕަލު މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވޭ

ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މާރިން ޕާޓީކުރައްވާ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވެ އެންމެފަހުން ޑްރަގަށް ޓެސްޓްކުރައްވާފައިވާއިރު އެކަމަނާ ޑްރަގަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ނަތީޖާއިން ދައްކައިފިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްސަ އެޑްވައިޒަރ ވިދާޅުވީ މާރިންގެ ޔޫރިން ސާމްޕަލް މަސްތުވާތަކެތީގެ އެކި ބާވަތްތައްކަމުގައިވާ ކޮކެއިން، ކެނެބިސް، އެމްފެޓަމިންސް، އޮޕިއޮއިޑްސް އަށް ޓެސްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 19 އޮގަސްޓް ގައި ނެގުނު ބޮޑުވަޒީރުގެ ސާމްޕަލު މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އުމުރުފުޅުން 36 އަހަރުގެ މާރިން، ފިންލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިނާއި އާޓިސްޓުންނާއެކު ޕާޓީކުރައްވާ ވީޑިއޯ ފިންލެންޑްގެ ގިނަ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕްލެޓްފޯމުތަކެއްގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައިވެސް ވަނީ ވައިރަލްވެފައެވެ. ވީޑިއޯ ވައިރަލްވުމާއެކު ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކި ޕްލެޓް ފޯމުތަކުގައި ވަނީ އެކިގޮތްގޮތަށް މިވީޑިއޯއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަތައް ދެކެވިފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާ ހުންނެވީ މަސްތުގެ ހާލުގައިކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތައް ދެކެވިފައިވެއެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މާރިން ވިދާޅުވީ  މިތުހުމަތުތައް ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ނަންގަވާކަމަށާއި އެކަމާގުޅިގެން ޑްރަގަށް ޓެސްޓް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންނުކުރައްވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މާރިން ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޕާޓީއެއްގައި ނައްޓަވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ޕަބްލިޝްކުރުމުން އެކަމާ ނުރުހުންފާޅުކުރައްވާ އެއީ ހަމައެކަނި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ފެންނަންޖެހޭ ވީޑިއޯއެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި މިވީޑިއޯކޮށްފައިވަނީ ޕްރައިވެޓް ތަނެއްގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ޕާޓީގައި އެއްވެސް މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މާރިން ވިދާޅުވިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފިންލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ މާރިންއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަގު ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ފިންލެންޑުގެ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުންނާއި އިދިކޮޅުންވެސް ވަނީ އެކަމަނާ ޑްރަގަށް ޓެސްޓްކުރެއްވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް