ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 19:52
ދޫނި ރޯގާ ޖެހިގެން މަރުވެފަައިވާ ސީގަލްތަކެއް ނަގަނީ
ދޫނި ރޯގާ ޖެހިގެން މަރުވެފަައިވާ ސީގަލްތަކެއް ނަގަނީ
ރޮއިޓާރސް
ދޫނި ރޯގާ
ނޯވޭ އާއި ފިންލޭންޑުން ދޫނި ރޯގާއާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަނީ
 
10،000ށް ވުރެ ގިނަ ދޫނި މަރުވެގެން ނަގާފައިވޭ

ނޯވޭ އާއި ފިންލޭންޑުގައި ދޫނި ރޯގާ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ނޯވޭގެ ފިންމާކް ކައުންޓީގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ވަޑްސޯ ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެފައިވާ އެތައްހާސް ދޫނިތަކެއް ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ. ނޯވޭގައި މި އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދޫނި ރޯގާ ފެތުރި، އެތައް ހާސް ދޫންޏެއް މަރުވެ، ޖަނަވާރު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅި، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

އާންމުގޮތެއްގައި ދޫނި ރޯގާގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އޭވިއަން އިންފްލުއެންޒާ މިފަހަކަށް އައިސް މުޅި ޔޫރަޕްގައި ފެތުރެމުން އަންނައިރު، މެއި އަދި ޖޫން މަހު އެކަނި ވެސް ފްރާންސްގެ ދަނޑުތަކުގައި އެތައް މިލިއަން ދޫންޏެއް މަރުވެ، ކުކުޅު މަހާއި ބިހުގެ ސަޕްލައިއަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

ވަޑްސޯގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުން މަރުވެފައިވާ 10،000 ށް ވުރެ ގިނަ ދޫނި ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ނޯވޭގެ ފުޑް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ 3 ނޭޗާ ރިޒާވް ގެ ރައްކާތެރިކަން ކަވަރުކޮށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ފިންލޭންޑުން ވެސް ބުނީ ވަލު ދޫންޏަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެޗް5އެން ވަން ސްޓްރެއިން މިހާރު ކެހެރީގެ ބޭނުމަށް ޖަނަވާރު ގެންގުޅޭ 20 ތަނަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު 12 ތަނަކުން އެޗް5އެން ވަން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗް5އެން ވަންގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާ އަދި ކުޑަކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނި ނަމަވެސް، ދިރޭ ތަކެތީގައި އިންފެކްޝަން ތައް ފެތުރޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް